Vrijwilligerscongres Overijssel

‘Noaberschap: vrijwillige inzet voor een vitale samenleving’

Op vrijdag 1 december organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met VOSVI en Vereniging NOV de tweede editie van het Vrijwilligerscongres Overijssel. Op dit congres komen provinciale bestuurders én professionals bij elkaar voor de toekomst van vrijwilligerswerk.

Alle aspecten van vrijwillige inzet komen aan de orde in dit veelzijdige programma en we nodigen dan ook breed uit. Provinciale en gemeentelijke overheden, provinciale afdelingen van landelijke koepelorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligerscentrales uit Overijssel zijn welkom deze dag.

Datum: vrijdag 1 december 2023
Tijdstip: 9:30 - 15:00 uur
Locatie: Kulturhus Olst-Wijhe, Jan Schamhartstraat 5A in Olst

Programma

 • 09:30 uur - Inloop
 • 10.00 uur - Welkom door Tijs de Bree (gedeputeerde Provincie Overijssel), Joost van Alkemade (directeur NOV) en Bianca Talen (voorzitter VOSVI)
 • 10.15 uur - Korte toelichting vrijwilligersbeleid Provincie Overijssel door Chantal Westemeijer
 • 10.20 uur - Plenaire lezing door Menno Hurenkamp
 • 11.05 uur - Workshopronde 1
 • 12.15 uur - Lunch
 • 13.00 uur - Workshopronde 2
 • 14.35 uur - Borrel
 • 15.00 uur - Einde programma en start sessie over passend financieren (tot 16.00 uur)

Keynote speaker Menno Hurenkamp

Politicoloog, journalist en hoogleraar ‘democratie als mensenwerk’ bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

‘Noaberschap’ is weer helemaal terug in de politiek. Maar waarom? Menno Hurenkamp gaat in op de veranderingen in de politiek en de cultuur om het begrip van meerdere kanten te belichten. Zorgzaamheid is immers iets redelijk vanzelfsprekends, maar waar ligt de grens van wat je aan buren kunt vragen? Mag je je ook aan het noaberschap onttrekken? En wanneer draagt zo’n traditioneel begrip innovatie en wanneer niet?’

Routes

Tijdens beide workshoprondes kiest u één van de vier routes.

Route 1

Het werven en behouden van vrijwilligers

Het succes van maatschappelijke organisaties hangt af van het werven en behouden van vrijwilligers. Tegelijkertijd is het cruciaal om te verjongen en vernieuwen om relevant te blijven. Ontdek strategieën om zowel nieuwe vrijwilligers aan te trekken als bestaande vrijwilligers te binden, terwijl je de organisatie een frisse impuls geeft.

Anja Slendebroek | Jacquelien Willemse | Johanna Hoving

Route 2

Inzet voor en met vrijwilligers in zorg en welzijn

Met de bezuinigingen in de zorg, het tekort aan betaalde krachten en vanuit het IZA akkoord kijken zorginstellingen naar het verbreden van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarbij is er aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Petra van Loon | Ellen Polstra-Berghuis | Jan Kuijper | Rob Mortze

Route 3

Bedrijfsleven en noaberschap

Hoe kun je het bedrijfsleven benutten op kennis en kunde? Hoe kunnen Vrijwilligerssteunpunten en centrales de match tussen vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven beter faciliteren en wat zijn varianten of verbeteringen van de lokale Beursvloer?

Bianca | Bert Otten | Eva | Aniek | Yvonne Kruizinga

Route 4

Vrijwillige energie in de sociale basis

Het gemeentelijk vrijwilligersbeleid speelt een cruciale rol bij het bevorderen van inclusie en het verminderen van polarisatie. Een goed beleid kan de betrokkenheid van diverse groepen vrijwilligers vergroten en een brug slaan tussen verschillende gemeenschappen. Een diepgaand begrip van de dynamiek van polarisatie is daarom essentieel voor effectief gemeentelijk vrijwilligersbeleid.

Joost van Alkemade | Edith Starrevelt | Ference van Damme

Speeddaten

Altijd al willen speeddaten met Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, of met Joost van Alkemade, directeur Vereniging NOV? Ook dat is mogelijk deze dag.

Links: Joost van Alkemade Rechts: Tijs de Bree

Speeddate met directeur Vereniging NOV Joost van Alkemade.

Joost heeft expertise op het brede terrein van vrijwilligerswerk:

 • Het regeringsbeleid in het kader van de transitie van de zorg (IZA, WOZO, GALA, sociale basis)
 • Trends, ontwikkelingen en onderzoek naar vrijwilligerswerk
 • Het organiseren van vrijwilligers in organisaties
 • Vrijwilligerswerkbeleid. Beleid in de sociale basis door gemeenten.

Speeddate met Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel

Kennismaken met de nieuwe gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille Sociale agenda, Cultuur, Energietransitie, Milieu en Financiën. Wat wil je aan hem meegeven? Wat speelt er binnen jouw gemeente? Wat gaat goed of wat kan beter?

Wat heb je altijd al aan een gedeputeerde willen vragen? Durf te vragen. Tijs gaat graag met je in gesprek.

Bij het invullen van het aanmeldformulier, kunt u aangeven of en met wie u wilt speeddaten.

Handreiking duurzaam financieren van vrijwilligersorganisaties; denkt u mee?

Ad Baan | Mark Molenaar | Peter Rijsdijk

Speciaal voor gemeenteambtenaren is er na het congresprogramma, nog een sessie over passend financieren. Deze sessie wordt geleid door: Ad Baan (Adviesbureau Berenschot), Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje) en Mark Molenaar (Vereniging NOV)

Welke mogelijkheden er zijn voor gemeenten om de financiering van vrijwilligersorganisaties, zoals in het sociaal domein, op een maatschappelijk verantwoorde en effectieve manier duurzaam vorm te geven? Dat staat beschreven in een concepthandreiking, die de makers graag met beleidsmedewerkers inkoop en sociaal domein van gemeenten willen bespreken om tot het beste resultaat te komen. Reken op een voor iedereen verrijkende sessie.

Deze sessie wordt u aangeboden door het NOV. U dient zich hiervoor apart aan te melden bij de aanmelding voor het congres.

Cultuurprogramma

Niet alleen de koffie staat op 1 december klaar, maar ook de muzikanten van At Your Service zullen iedereen op een vrolijke wijze ontvangen. Herkenbare liedjes in een akoestisch jasje om de dag te beginnen met vrolijke noot. Tijdens de dag zal Valentina de Fost aanwezig zijn als verhalen-fluisteraar. Ze legt haar oor ter luister en verwerkt de verhalen in een lied wat ze aan het eind van de dag zal spelen. Ook tijdens de lunch en borrel is er van alles te doen in de foyer. Dompel je onder in het thema gastvrijheid bij Vasco, neem een kijkje in de pop-up Provinciale Vacaturebank of misschien loop jij wel een dichter die gedichtjes uit serveert tegen het lijf?