Aanmelden voor Overijssel in Bedrijf

Schouder aan schouder zetten we ons in voor een Overijsselse economie die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Hoe we dat de komende jaren gaan doen? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens de bijeenkomst 'Overijssel in bedrijf' op 24 januari in ons provinciehuis.

Datum

24 januari 09:30 – 13:00 uur

Locatie

Provinciehuis Overijssel

Programma

09:00 uur: Inloop
09:30 uur: Start met gedeputeerden Hoogland en Ten Bolscher
09.40 uur: Keynote
10.20 uur: Ophaalsessies in twee rondes van zeven thema’s.
12.00 uur: Plenaire Terugkoppeling en slotwoord gedeputeerden
12:30 uur: Netwerklunch

De aanmelding is gesloten.