IBT Erfgoed Overijssel 2023

Ieder jaar stelt de provincie Interbestuurlijke Toezicht(IBT) beelden op. Daarin maken we inzichtelijk hoe iedere gemeente er voor staat. Zoals jullie weten, gebeurt dit ook specifiek voor het domein erfgoed.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop iedere gemeente het erfgoedbeleid vormgeeft, vragen we om antwoord te geven op onderstaande vragen. Houdt het antwoord bondig, maar zorg er tegelijk voor dat je voldoende inzicht geeft. Antwoorden met enkel ja of nee geven onvoldoende inzicht en kunnen gevolgen hebben voor de score en op deze manier ook voor het totale beeld van de gemeente. Het beoordelingskader van 2023 is hetzelfde als dat van 2022.

Is er een actuele erfgoedverordening? *