Verenigde IJsselmeertop 2023 

‘De grenzen voorbij’ is dit jaar het thema van de Verenigde IJsselmeertop die op 28 september (10:30 – 16:30) plaatsvindt in Schouwburg Odeon in Zwolle. Want de grenzen van de maakbaarheid zijn in zicht, ook in het IJsselmeergebied. Een integrale en toekomstgerichte blik is cruciaal in de weg voorwaarts. Om samen verder te kijken nodigen we u van harte uit voor dit dynamische event. 

Uiteenlopende sprekers nemen u mee in hun visie op integrale samenwerking. Hierbij kijken zij vanuit verschillende niveaus en opgaven wat nodig is. In afwisselende plenaire programma’s en twee ronden break-outs krijgt u, naast nieuwe inzichten, de gelegenheid om anderen beter te leren kennen. Het volledige programma vindt u onder het aanmeldformulier.

Hier kunt u zich aanmelden

Inschrijven voor de IJsselmeertop

Het Programma 

09:45 – 10:30 Inloop 

U wordt ontvangen met een lekker kopje koffie of thee voordat het programma begint. 

10:30 – 12:00 Plenaire opening 

Het event wordt geopend door dagvoorzitter Wendelien Wouters en Gerdien Rots (wethouder gemeente Zwolle). Vanuit het Rijk neemt minister Harbers daarna iedereen mee in het belang van het IJsselmeer en het principe water en bodem sturend om vervolgens in gesprek te gaan met Luzette Kroon (covoorzitter BPIJ, dijkgraaf Wetterskip Fryslan), Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf WDODelta) en Martijn Dadema (gedeputeerde provincie Overijssel). Met Herbert Bos (programmadirecteur a.i. IJsselmeergebied) zoomen we vervolgens dieper in op de samenwerking. Afsluitend pakken achtereenvolgens Adriaan Geuze (architect) en Jetske van Oosten (impactontwerper) het podium om te vertellen over systemische verandering en de kracht van verbeelding.

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:45 Break-out ronde 1 

14:00 – 14:45 Break-out ronde 2 

14:45 – 15:15 Pauze 

15:15 – 16:30 Plenaire afsluiting 

16:30 – 17:30 Borrel en happen

Maak uw keuze uit deze deelsessies:  

Deelsessie 1: Samen afwegingen maken voor de toekomst van het IJsselmeergebied

Door Koen Mathot, Projectleider Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied
 
Er komen steeds meer initiatieven en beleidsvoornemens op het IJsselmeer af, bijvoorbeeld rond klimaatverandering, woningbouw en toenemende behoefte aan energie. Wat je in Friesland doet, kan flinke gevolgen hebben voor Flevoland en vice versa. Deze relaties zijn ingewikkeld, dus hoe maak je nu als overheden samen slimme keuzes in het gebied die ook in de toekomst standhouden? 

Dit jaar is een Afweegkader IJsselmeergebied ontwikkeld dat een compleet beeld geeft van belangen en gebruikers in de regio. Door een aantal gestructureerde stappen te doorlopen kan met dit instrument in korte tijd een advies met denkrichtingen voor oplossingen vanuit de regio worden afgegeven. In deze breakout nemen wij u mee in de methodiek en laten u ervaren hoe het is om samen tot nieuwe denkrichtingen te komen. 

Deelsessie 2: Tussen vraag & aanbod

Het IJsselmeergebied is van vitaal belang voor het noordelijk deel van Nederland. Maar het blauwe hart is ook kwetsbaar. Klimaatverandering veroorzaakt – sneller dan we dachten – zeespiegelstijging en een zoetwatertekort in droge jaren. Klimaatverandering leidt tot verminderen aanvoer van zoetwater vanuit de IJssel en meer verdamping vanuit het IJsselmeer. Tegelijk stijgt de vraag naar zoet water door economische groei (landbouw, scheepvaart, drinkwater, energie), tegengaan van verzilting en behoud van de biodiversiteit en natuur. Tot slot is er nog een specifieke extra watervraag in verband met vernatting van de veenweidegebieden in de strijd tegen bodemdaling en CO2-uitstoot. Om weer tot een robuuste watervoorziening voor het noordelijk deel van Nederland te komen moeten we alle aspecten van aanvoer, verdeling, vraag en het vergroten van de buffer onderzoeken. 

In deze deelsessie verkennen we met elkaar het vitale belang van de zoetwaterbuffer, wat dit betekent voor nu en in de toekomst en hoe we met elkaar deze vitale functie van het IJsselmeer kunnen versterken. 

Deelsessie 3: Waterbasis

Door Rijkswaterstaat

Het verhogen van de waterkwaliteit is één van de belangrijkste uitdagingen die voor ons ligt. Tegelijkertijd is dit een complexe opgave waar veel partijen en programma’s een rol hebben. Tijdens deze break-out kijken we vanuit de waterketen naar de waterkwaliteit van het IJsselmeer en onderzoeken we op welke manieren verdere samenwerking kan leiden tot betere resultaten. 

Deelsessie 4: Lessen uit het verleden

U hoort van archivaris Paul Brood (auteur ‘Atlas van negen Hanzesteden’) en historicus Herman Pleij (emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde) op welke manieren we de gezamenlijke historie als inspiratiebron gebruiken voor een stevige toekomst. Paul staat uitgebreid stil bij de Hanzesteden en het 800-jarig bestaan. Herman kijkt breder naar de (ruimtelijke) lessen uit het verleden over grenzen, samenwerking en successen.

Afsluiting

Tijdens de plenaire afsluiting onderzoeken we op welke manier succesvol invulling is te geven aan verstedelijking. Gerdien Rots (wethouder gemeente Zwolle) en Robin van Ulzen (wethouder gemeente Meppel) nemen ons mee in de Verstedelijkingstrategie Regio Zwolle. Hoe krijg je alle partijen op één lijn en maak je samen een succes van een dergelijke strategie? Het evenement wordt inhoudelijk afgesloten door cabaretier Patrick Nederkoorn.

Locatie en parkeren

De Verenigde IJsselmeertop vindt dit jaar plaats in Schouwburg Odeon te Zwolle, te vinden aan de Blijmarkt 25. De locatie is het met het OV goed bereikbaar. Hiervoor reist u naar Station Zwolle. Vervolgens is de Schouwburg op 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen. We hopen natuurlijk dat u gebruik maakt van het OV, maar op 5 minuten loopafstand van schouwburg Odeon zijn twee plekken waar u de auto kwijt kunt: parkeerterrein Burgemeester van Roijensingel en parkeergarage Emmawijk. Het dagtarief voor deze parkeergelegenheden is € 11,00. 

Verenigde IJsselmeertop 2023

Workshopkeuze

Er zijn twee workshoprondes.

AVG