Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema  
Secretaris: de heer N. Versteeg  

Agenda 

Gedeputeerde E.G. Grijsen 

  • 1. Voorstel aan Provinciale Staten | Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023  

Gedeputeerde T.A. de Bree 

  • 2. Voorstel aan Provinciale Staten | Actualisatie Belastingverordening (Omgevingswet) per 1 januari 2024 

Gedeputeerde G.H. ten Bolscher 

  • 3. Brief aan Gemeente Kampen over Erfgoeddeal Schans Buitenwacht 

Gedeputeerde M.R.H.M. von Martels 

  • 4. Vaststelling Natuurbeheerplan 2024 en openstelling (agrarisch)natuurbeheer 2024