Rolnummer: A22-018 i.c.m. A23-014

Tijdstip: aanvang 13:30 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een schadevergoeding op de schademelding en tegen het besluit afwijzing subsidie funderingsverbetering op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – de Haandrik.

Rolnummer: A22-077 i.c.m. A23-012

Tijdstip: aanvrang 14:30 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een schadevergoeding op de schademelding en tegen het besluit afwijzing subsidie funderingsverbetering op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – de Haandrik.

Rolnummer: A22-071

Tijdstip: aanvrang 15:30 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het afwijzen van het verzoek tot nadeelcompensatie voor de locatie Den Hulst 4 in Nieuwleusen.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: mevrouw mr. M. Staal
Lid: De heer T.A. de Bree


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 10 november 2023 om 10.00 uur bij mw. L. (Lisette) Bosman, Officemanager bezwaar, telefoon: 038 499 79 33.