Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer N. Versteeg

Agenda

Gedeputeerde Y.J. van Hijum

 • 1. Ondertekening Regio Deals Twente en Zuid- en Oost Drenthe

 • 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) Overijssel – Wijzigingen juli 2023

Gedeputeerde E. Boerman

 • 3. Samenwerkingsovereenkomst aanbesteding voor de thema's afleiding en rijden onder invloed

 • 4. Reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van de gemeente Hellendoorn inzake I&O Research onderzoek naar Kanaal Almelo – de Haandrik

 • 5. Brief aan Provinciale Staten | Herijking Adaptieve Strategie Drinkwater (ASD)

 • 6. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO van PS-fractie JA21 over de financiering van muurschilderingen spoor- en fietstunnel Zwolle

Gedeputeerde T.A. de Bree

 • 7. Vaststellen Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel en Twente 

Gedeputeerde G.H. ten Bolscher

 • 8.Besluit tot afwijken van de regeling 4.5 (Subsidies) - Verbeteren condities voor aandachtsoorten 

 • 9. Brief aan Provinciale Staten | Agroforestry

 • 10. Vaststellen van de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel

 • 11. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO van PS-fractie BBB over de Natuurdoelanalyses Boetelerveld

 • 12. Definitieve beschikking voor de aanwijzing van zwemwaterlocaties in Overijssel

 Gedeputeerde R.H. de Witte

 • 13. Verkoop Erve Austie

Commissaris van de Koning A.P. Heidema

 • 14. Benoeming voorzitter Programmaraad Trendbureau Overijssel