Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema  
Secretaris: de heer B. Parmet  

Agenda 

Gedeputeerde T.A. de Bree  

  • 1. Brief aan Provinciale Staten | Voorgenomen windbeleid | Uitvoering Motie ‘Grip op Wind’ 

Commissaris van de Koning A.P. Heidema

  • 2. Brief aan Provinciale Staten | Vaststellen Reglement van Orde voor de vergadering van Gedeputeerde Staten 2023 – 2027
  • 3. Vaststellen QQ- en nevenfuncties Gedeputeerde Staten (inclusief deelneming in Verbonden Partijen)