Rolnummer: A23-038, A23-042 en A23-046 (gevoegd behandelen)

Tijdstip: aanvang 09.30 uur

Bezwaarmaker: Burger, overheidsinstelling en stichting

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 19 april 2023. Dit besluit gaat over een van rechtswege verleende omgevingsvergunning ter hoogte van de Veldhoeveweg 1 in Dalfsen. De publicatie in het provinciaal blad is gedaan op 21 april 2023 (Provinciaal blad 2023, 4555).

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. M. Staal
Lid: Mevrouw E.G. Grijsen

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 28 augustus 2023 voor 15.00 uur bij mevrouw L. Bosman, telefoon: 038 499 79 33.