Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema

Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda

Gedeputeerde E.G. Grijsen

  • 1. Voorbereiding bestuursvergadering Interprovinciaal Overleg d.d. 7 september 2023 

Gedeputeerde M.P. Dadema

  • 2. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO over Uitstel aanpak N35.

  • 3. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO over Situatie goederenvervoer Bathmen.

  • 4. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO over Lozingseisen afvalwater Berflobeek Hengelo (PreZero).

  • 5. Voornemen tot gunning rehabilitatie kunstwerken.

Gedeputeerde T.A. de Bree

  • 6. Voorstel aan Provinciale Staten | Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2024. 

  • 7. Beantwoording schriftelijke vragen ex art 59 RvO over Onrust onder Indonesische verpleegkundigen. 

Gedeputeerde G.H. ten Bolscher

  • 8. Brief aan Provinciale Staten | Advies aan ministerie van EZK over vergunningaanvragen Nobian inzake bromidepekelleidingen.

  • 9. Reactie Gedeputeerde Staten op ingediende Wabo-vergunning (Nobian) voor het plaatsen van een middelgrote stookinstallatie.

Gedeputeerde M.R.H.M. von Martels

  • 10. Brief aan Provinciale Staten | Nieuw addendum N2000-beheerplan Vecht Beneden Regge.