Rolnummer: A23-047

Tijdstip: aanvang 14.00 uur

Bezwaarmaker: Organisatie via gemachtigde

Bezwaar:

Een bezwaarschrift tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake het opleggen van een boete.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. M. Staal
Leden: De heer mr. drs. T.J.F. Verstege en de heer drs. P. van Diemen


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u dit dan uiterlijk op vrijdag 8 september 2023 voor 16:00 uur op e-mailadres: klachtenenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.