Rolnummer: A23-076

Tijdstip: aanvang 13.00 uur

Bezwaarmaker: Burger (via gemachtigde)

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van gedeputeerde Staten van Overijssel, waarbij schadevergoeding is toegekend op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – De Haandrik.

Rolnummer: A22-014

Tijdstip: aanvang 13.45 uur

Bezwaarmaker: Burger (via gemachtigde)

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van gedeputeerde Staten van Overijssel, waarbij een subsidie op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – De Haandrik is afgewezen.

Rolnummer: A21-141 en A22-026

Tijdstip:  aanvang 14.30 uur

Bezwaarmaker: Burger (via gemachtigde)

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van gedeputeerde Staten van Overijssel, waarbij een verzoek om subsidie voor schadeherstel is afgewezen op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – De Haandrik.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer B. Bruggeman
Lid: De heer M.R.H.M. von Martels


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u dit dan uiterlijk op vrijdag 8 september 2023 voor 16:00 uur op e-mailadres: klachtenenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.