Rolnummer: A23-074

Tijdstip: aanvang 16.00 uur

Bezwaarmaker: Burger via gemachtigde

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Dit besluit gaat over een afwijzing van een handhavingsverzoek dat is gericht tegen een bedrijf gevestigd aan de Brandlichterweg 66d in Denekamp.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer B. Bruggeman
De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 13 oktober 2023 voor 17:00 uur bij mevrouw L. Bosman:

Telefoon: 038 499 79 33