Samenstelling hoorcommissie

  • Voorzitter: De heer B. Bruggeman
  • Hoorgedeputeerde: Mevrouw E.G. Grijsen

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer: A23-044

Tijdstip: aanvang 14.30 uur

Bezwaarmaker: Organisatie via gemachtigde

Bezwaar:

Het bezwaarschrift richt zich tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Dit besluit gaat over de vaststelling van subsidie voor het project ‘Duurzame Nieuwbouw Kuurhotel Azelo’.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 27 oktober 2023 voor 10.00 uur bij mevrouw L. Bosman. Telefoon: 038 499 7933