Op vrijdag 1 december organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met VOSVI en Vereniging NOV de tweede editie van het Vrijwilligerscongres Overijssel. Op dit congres komen provinciale bestuurders én professionals bij elkaar voor de toekomst van vrijwilligerswerk.

Alle aspecten van vrijwillige inzet komen aan de orde in dit veelzijdige programma en we nodigen dan ook breed uit. Provinciale en gemeentelijke overheden, provinciale afdelingen van landelijke koepelorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligerscentrales uit Overijssel zijn welkom deze dag.