Voorzitter: Andries Heidema  
Secretaris: Nico Versteeg

Agenda 

Liesbeth Grijsen

 • 01. Brief aan Provinciale Staten | Discussienota Investeringsvoorstel Wonen
 • 02. Besluit tot indienen zienswijzen op ontwerp bestemmingsplannen inzake de invoering Omgevingswet

Tijs de Bree

 • 03. Brief aan Provinciale Staten | Reactie op Management- en Boardletter inzake de tussentijdse accountant-controle
 • 04. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten| Fracties BBB en SGP over Windinitiatief bij Langeveen en mogelijke precedentwerking
 • 05. Brief aan Provinciale Staten | Investeringsprogramma Basisvaardigheden

Gert Harm ten Bolscher

 • 06. Besluit tot geen bezwaar op vergunningaanvraag Nobian voor bromidepekelleidingen
 • 07. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten| Fracties BBB en CDA over
  Bemestingsverbod Provinciale pachtgronden

Spoed kopieën

 • 08. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten| Fractie JA21 over Studio Vers Bestuur (E.L. Grijsen)
 • 09. Brief aan Provinciale Staten | Aanpassing Omgevingsverordening – Instructieregel Zonnevelden 2024 (T.A. de Bree)

Werkbezoek Kadaster

12.00 - 15.00 uur Programma werkbezoek Kadaster