Voorzitter: de heer A.P. Heidema

Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda

Liesbeth Grijsen

  • 01. Besluit tot indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen

Erwin Hoogland

  • 02. Reactie Gedeputeerde Staten op brief drie Twentse Steden

Martijn Dadema

  • 03. Stikstof in andere sectoren - verdieping

  • 04. Voorstel aan Provinciale Staten | Natuur voor Elkaar

Thijs de Bree

  • 05. Omgang met opgelopen kosten door hoge inflatie bij subsidieprojecten

  • 06. Besluit tot afwijken van uitvoeringbesluit subsidies | Ophogen subsidie in verband met financiĆ«le problemen evenementen

  • 07. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO PS | Fractie D66 over haalbaarheid RES-doelen

Maurits von Martels

  • 08. Brief aan Provinciale Staten | Aanbieding 9e Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

Andries Heidema

  • 09. Vaststelling geactualiseerde Bibob-beleidsregel (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)