Rolnummer: A23-101

Tijdstip: aanvang 14.00 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op een verzoek op grond van de Wet open overheid.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer B. Bruggeman
Lid: De heer T.A. de Bree

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 28 augustus 2023 voor 15.00 uur bij mevrouw L. Bosman, telefoon: 038 499 79 33.