Voorzitter: de heer ir. A.P. Heidema  
Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda 

Liesbeth Grijsen

 • 01. Brief aan Provinciale Staten | Vaststellen Regionale Woonzorgvisie/Afspraken Ouderenhuisvesting West-Overijssel

Erwin Hoogland

 • 02. Provinciale Statenvoorstel | Investeringsvoorstel economie

Martijn Dadema

 • 03. Reactie op vorderingsbrieven gemeenten Hellendoorn en Twenterand | Schades kanaal Almelo-De Haandrik
 • 04. Inrichting Kamperzeedijk N760

Tijs de Bree

 • 05. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fracties D66 en Volt ten aanzien van
  opwek duurzame energie door windturbines

Gert Harm ten Bolscher

 • 06. Verzoek om instemming provincie Gelderland vergunning GZV
 • 07. Besluit over legalisatieverzoek pas-melding
 • 08. Openstelling LEADER-Uitvoering projecten
 • 09. Beantwoording vragen werkgroep Baarlingerpolder

Maurits von Martels

 • 10. Brief aan Provinciale Staten | Addenda Natura 2000-beheerplan Wieden Weerribben en Vecht Beneden Regge