Voorzitter: de heer A.P. Heidema

Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda

Liesbeth Grijsen

 • 01. Voorstel aan Provinciale Staten | Investeringsvoorstel Wonen

Erwin Hoogland

 • 02. Voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur Technology Base 5 april 2024

Martijn Dadema

 • 03. Indienen zienswijze en beantwoording Motie N35 2x2 MIRT Verkenning Wijthmen Nijverdal

 • 04. Brief aan Provinciale Staten | Stand van zaken aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik

 • 05. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fractie BBB over Buurtbussen in Overijssel

 • 06. Brief aan Provinciale Staten | Station Staphorst

Thijs de Bree

 • 07. Vaststellen VTH-Jaarverslag 2023 (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving)

 • 08. Brief aan Provinciale Staten | Begrotingscirculaire gemeenten 2025

 • 09. Brief aan Provinciale Staten | Jaarverslag luchthavens Overijssel 2023

Gert Harm ten Bolscher

 • 10. Voorstel aan Provinciale Staten | Investeringsvoorstel Agro&Food
 • 11. Brief aan Provinciale Staten | Stand van zaken kernenergie
 • 12. Beantwoording vragen werkgroep Baarlingerpolder (V2)
 • 13. Besluit tot afwijzen legalisatieverzoek PAS-melder te Dalfsen (V2)
 • 14. Besluit omgevingsvergunning bromideleiding Nobian | Christinalust
 • 15. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Rvo Provinciale Staten | Statenfractie PvdA over onterechte perceelsregistratie

Maurits von Martels

 • 16. Actualisatie 2024 Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland
 • 17. Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied d.d. 4 april 2024
 • 18. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Rvo Provinciale Staten | Statenfractie JA21 over NDFF-database

Andries Heidema

 • 19. Vaststellen Jaarverslag integriteit over 2023
 • 20. Brief aan de onderhandelende partijen inzake Kabinetsformatie 2024