Rolnummer: A24-009 i.c.m. A24-012

Tijdstip: aanvang 14:15 uur

Bezwaarmaker: Organisatie

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek ziet toe op stukken ten aanzien van de vergunningaanvraag van Groen Gas Goor van 8 juni 2023.
Daar waar het gaat om niet-openbare documenten zal de hoorzitting niet openbaar zijn.

Rolnummer: A24-005

Tijdstip: aanvang 16:00 uur

Bezwaarmaker: Burger via gemachtigde

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake het verlenen van een omgevingsvergunning aan de Sluisstraat 24 in Delden voor de verbouw van het pomphuis, het vervangen van twee tanks en de omschakeling van SalCurb naar Fysal Feed Liquid.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer B. Bruggeman
Lid: De heer M.R.H.M. von Martels


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 12 april 2024 om 10.00 uur via klachtenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website