Voorzitter: de heer ir. A.P. Heidema
Secretaris: N. Versteeg

Reguliere GS-nota's

Martijn Dadema

 • 01. Verlenen ontheffing DB-lid waterschap Vechtstromen
 • 02. Voornemen tot gunning N760 IJsselmuiden - Genemuiden fase 2 en 3

Tijs de Bree

 • 03. Eindrapportage concern control 2023
 • 04. Informatie Perspectiefnota 2025
 • 05. Resultaten Overijssels Noaberschapsfonds 2014 - 2024
 • 06. Ontslag Lisan Beune Adviescommissie Cultuur
 • 07. Besluitvorming Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens 19 april 2024

Gert Harm ten Bolscher

 • 08. Aanpassing Beleid en uitvoeringskader tijdelijk beheer 2022 voor PAS-melders
 • 09. Voorbereiding Algemene Vergadering Oost NL op 26 april 2024
 • 10. Ontwerpbeschikking aanwijzing zwemwaterlocaties 2024

Maurits von Martels

 • 11. Aanvraag uitkering Programma Natuur 2e fase
 • 12. Besluit tot openstelling 'Samenwerking voor innovatie in het kader van Europese Innovatie Partnerschap (EIP)' en vaststellen watercommissie

Andries Heidema

 • 13. Brief aan Provinciale Staten | Afdoen toezegging inzake de afhandeling complexe bezwaartrajecten
 • 14. Brief aan Provinciale Staten | Vaststelling IBT Totaalbeelden gemeenten 2024