Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer N. Versteeg

Agenda

Liesbeth Grijsen

 • 01. Brief aan Provinciale Staten | Aanbieding IPO-Bestuursprogramma 2023-2027
 • 02. Uitwerking Motie Omgevingswet - werkafspraken PS en GS

Erwin Hoogland

 • 03. Brief aan Provinciale Staten | Jaarstukken 2023 en (gewijzigde) begroting 2024 e.v. RBT

Martijn Dadema

 • 04. Brief aan Provinciale Staten | Toelichting inspraak en besluitvorming N760 Kamperzeedijken
 • 05. Brief aan Provinciale Staten | Voortgang elektrificatie spoorlijnen
 • 06. Brief aan Provinciale Staten | Jaarverslag 2023 Rocov Overijssel
 • 07. Brief aan Provinciale Staten | Rapportage voortgang OV-concessies
 • 08. Brief aan Provinciale Staten | Benoeming bestuurlijk kopstuk kanaal Almelo-De Haandrik

Tijs de Bree

 • 09. Voorstel aan Provinciale Staten | Perspectiefnota 2025 - stukken volgen
 • 10. Beantwoording Schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fractie VVD over afstands- en
  geluidsnormen windturbines
 • 11. Brief aan Provinciale Staten | Milieunota 2024
 • 12. Voorstel aan Provinciale Staten | Uitgangspunten notitie Evenementenbeleid 2025-2027
 • 13. Wijziging subsidieregeling hernieuwbare energie (EFO II)
 • 14. Standpuntbepaling Aandeelhoudersvergadering Enexis en SPV’s op 25 april 2024
 • 15. Uitvoeringsbesluit subsidies 2022 – wijzigingsronde april 2024
 • 16. Voorstel aan Provinciale Staten | Jaarstukken 2023
 • 17. Voorstel aan Provinciale Staten | Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Jaarrekening 2023

Gert Harm ten Bolscher

 • 18. Brief aan Provinciale Staten | Instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan zoutwinning Haaksbergen (Nobian)

Maurits von Martels

 • 19. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fracties PvdA en GroenLinks over maatregelen Engbertsdijksvenen
 • 20. Vaststellen reglement uitvoeringscommissies landinrichting
 • 21. Brief aan Provinciale Staten | Halfjaarlijkse monitoring koploperprojecten

Andries Heidema

 • 22. Brief aan Provinciale Staten | Lerende evaluatie over de schadeafhandeling rond kanaal Almelo-De Haandrik