Samenstelling hoorcommissie

  • Voorzitter: De heer B. Bruggeman
  • Lid: Mevrouw E.G. Grijsen

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer: A24-009 i.c.m. A23-120

Tijdstip: aanvang 14.30 uur

Bezwaarmaker: Particulieren

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op een afwijzing van een handhavingsverzoek voor het overzetten van materialen en chalets voor de realisatie van Waterpark Giethoorn.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 13 mei 2024 om 10:00 uur bij via klachtenenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website .