Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer N. Versteeg

Agenda

Liesbeth Grijsen

 • 01. Voorbereiding IPO Bestuursvergadering 16 mei 2024

Erwin Hoogland

 • 02 Brief aan ministerie van Defensie - Nationale veiligheid en Twente Airport
 • 03. Voorstel aan Provinciale Staten | Recreatie en Vrije Tijd 2024-2027

Martijn Dadema

 • 04. Besluit tot opleggen last onder dwangsom

Tijs de Bree

 • 05. Financieel toezicht waterschappen 2024
 • 06. Voorstel aan Provinciale Staten | Vrijwilligers in Overijssel
 • 07. Subsidiebesluit incidenteel onvoorzien evenement
 • 08. Beantwoording Schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fractie SP over de gevolgen van asbestbranden
 • 09. Voorstel aan Provinciale Staten | Toestemming gemeenschappelijke regelingen omgevingsdiensten Twente en IJsselland
 • 10. Brief aan Provinciale Staten | Advies op mogelijkheid tot indienen van een zienswijze op de financiĆ«le stukken ODT en ODIJ
 • 11. Voorstel aan Provinciale Staten | FinanciĆ«le verordening 2024

Gert Harm ten Bolscher

 • 12. Brief aan Provinciale Staten | Advies op zienswijze begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Shared Service Centre ONS
 • 13. Brief aan Provinciale Staten | Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

Andries Heidema

 • 14. Bevoegdhedenbesluit Statengriffie