Rolnummer: K23-004

Tijdstip: aanvang 16.00 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Klacht over gedragingen van ambtenaren bij het afhandelen van een schadeclaim.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 om 10.00 uur bij via klachtenenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website