Rolnummer: A23-005 i.c.m. A23-102

Tijdstip: aanvang 14:00 uur

Bezwaarmaker: Stichting

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake een ontheffing Wet natuurbescherming – soortenbescherming voor de locatie de Rieverst 77 in IJhorst.

Rolnummer: A23-109

Tijdstip: aanvang 15:00 uur

Bezwaarmaker: Burger via gemachtigde

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake een  handhavingsverzoek tegen de inrichting aan de Sluisstraat 24 in Delden.

Rolnummer: A24-004

Tijdstip: aanvang 16:00 uur

Bezwaarmaker: Stichting

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om geen subsidie te verlenen voor het Twents Songfestival voor Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum. 

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer B. Bruggeman 
Lid: De heer M.R.H.M. von Martels


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 18 maart 2024 om 10:00 uur bij via klachtenenbezwaar@overijssel.nl.