Rolnummer: A23-101

Tijdstip: aanvang 14.15 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op een verzoek op grond van de Wet open overheid.

Rolnummer: A23-097

Tijdstip: aanvang 15.15 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift van LTO Noord tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake het vaststelling van de subsidie voor Gebundelde uitvoering DAW WDOD.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. drs. M. Staal
Lid: De heer M.R.H.M. von Martels

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 om 10.00 uur bij via klachtenenbezwaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website