Rolnummer: A23-114 i.c.m. A23-119

Tijdstip: aanvang 09.10 uur

Bezwaarmaker: Burger via  gemachtigde

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake een ontheffing voor gemeente Twenterand voor het vernieuwen van de Noorderweg tussen hectometer 11.790 en 13.650

Rolnummer: K23-003

Tijdstip: aanvang 10:30 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Klacht over inzage in persoonsgegevens door provincie Overijssel

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. drs. M. Staal 
Lid: Mevrouw E.G. Grijsen


De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op Dinsdag 19 maart 2024 om 16:00 uur bij via klachtenenbezwaar@overijssel.nl.