In januari starten natuurherstelwerkzaamheden in De Weerribben. In opdracht van provincie Overijssel herstelt Staatsbosbeheer Natura 2000-gebieden. Deze werkzaamheden gaan plaatsvinden in de deelgebieden Kooi van Pen en Noordmanen. Op donderdag 25 januari organiseren Staatsbosbeheer en provincie Overijssel een Nieuwjaarsbijeenkomst met excursie door Kooi van Pen om omwonenden en geïnteresseerden te informeren.

Programma Nieuwjaarsbijeenkomst
14.00 – 15.30 uur: Rondleiding door boswachters in de Kooi van Pen
15.00 – 17.30 uur: Markering (door)start werkzaamheden en proost op het nieuwe jaar met gedeputeerde Maurits von Martels, bewoners en vrijwilligers.

Aanmelden en ontmoeten

Voor deelname aan de Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met boswachters. Tijdens de bijeenkomst licht Staatsbosbeheer de werkzaamheden toe en informeert over het herstel van het ecosysteem van laagveen, moerasbos, trilveen en veenmosrietlanden. Dit herstel komt ten goede aan de dieren en planten die hier van oudsher leven.

Duurzaam behoud laagveen

De Weerribben, één van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland, vormt met De Wieden het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het gebied heeft sinds 1996 het Europees diploma voor natuurbeheer. Slechts vier natuurgebieden in Nederland bezitten deze bijzondere status. Kijk op staatsbosbeheer.nl/weerribben voor meer informatie over dit gebied.