Het project Windpark De Lutte (windparkdelutte.nlVerwijst naar een andere website) omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. Het Windpark zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Aanmelden kan tot en met 19 april per e-mail: info@windparkdelutte.nlVerwijst naar een andere website.

De NRD van Windpark De Lutte is een plan van aanpak voor de op te stellen Milieueffectrapportage (MER). Hierin wordt onder andere beschreven:

  • op welke wijze de MER wordt opgesteld;
  • aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid);
  • hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt;
  • welke alternatieven er worden afgewogen.

Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. De MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen

De resultaten van deze onderzoeken worden in het najaar van 2023 opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER) van Windpark De Lutte. De MER wordt als bijlage toegevoegd aan het projectbesluit en de vergunningaanvragen die naar verwachting eind dit jaar bij de Provincie Overijssel worden ingediend.
Bijeenkomst en aanmelden

De bijeenkomst start om 19.00 uur in Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte. Tijdens de bijeenkomst kunt u in gesprek gaan met experts die de onderzoeken van het windpark gaan uitvoeren en aanschuiven bij gesprekstafels. Bij de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel en Prowind aanwezig.