Tijdens de training over Europese subsidieverantwoording leer je hoe een goed gestructureerde projectadministratie bijdraagt aan een succesvolle projectverantwoording. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat je niet aan het einde van het project geld hoeft terug te betalen. De sessie richt zich op het opzetten van de administratie, belangrijke aspecten van voortgangsrapportages en de eindverantwoording. Door deze onderwerpen te begrijpen, kun je op een effectieve manier Europese subsidies beheren en resulteert dit in een succesvolle afronding van het project.