Burgemeesterszaken

De provincie Overijssel heeft 25 gemeenten met net zoveel burgemeesters. De Commissaris van de Koning speelt, samen met de gemeenteraad en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een rol in de procedure van de benoeming van de burgemeester.

Benoeming

Zodra er een burgemeestersvacature in een Overijsselse gemeente is, is de Commissaris van de Koning (CdK) betrokken bij de benoemingsprocedure. Om te komen tot een burgemeestersbenoeming werken we met procedureregelsVerwijst naar een andere website die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgesteld.

Over de sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure neemt gemiddeld 6 maanden in beslag. Zodra de gemeenteraad het profiel voor de komende burgemeester heeft geschetst wordt de vacature geplaatst in de Staatscourant. De minister van BZK verwacht de aanbeveling van de gemeenteraad dan uiterlijk 4 maanden daarna. De CdK rapporteert de minister over het verloop en de inhoud van de benoemingsprocedure.

Herbenoeming

Burgemeesters worden in Nederland bij Koninklijk Besluit benoemd voor 6 jaar. Als die termijn afloopt geeft de burgemeester in een gesprek met de commissaris aan of hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. De Commissaris van de Koning start vervolgens de herbenoemingsprocedureVerwijst naar een andere website met de gemeenteraad. De minister van BZK verwacht de aanbeveling van de gemeenteraad uiterlijk 4 maanden vóór afloop van de ambtstermijn, door tussenkomst van de CdK.

Waarnemend burgemeester

Als er in een gemeente voor lange tijd geen burgemeester is kan de CdK, na overleg met de gemeenteraad, een waarnemend burgemeester benoemen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de periode tussen het ontslag van een burgemeester en de benoeming van een nieuwe.

Burgemeesterskorps

Hoewel de burgemeester in de gemeenteraad boven de partijen staat is hij meestal wel aangesloten bij een politieke partij. Informatie over de benoemingsdata en de politieke kleur van de 25 Overijsselse burgemeesters staat in het overzicht van burgemeesters in OverijsselVerwijst naar een andere website.

Burgemeestervacatures