Wat is ondermijning?

Ondermijning als begrip is niet altijd even duidelijk. Er zijn ook verschillende (wetenschappelijke) definities in omloop. Wij gaan uit van de definitie van de politie omdat die pragmatisch is en redelijk gemakkelijk in onze context te herkennen: 

“Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt. 

Samen ondermijning aanpakken! 

We zien aan georganiseerde criminaliteit verbonden personen in onze steden, in woonbuurten, bij scholen, op industrieterreinen, havens, op het platteland en op vakantieparken steeds meer actief zijn. Dit zijn geliefde plekken voor criminelen om hun verboden activiteiten te organiseren. Dat vinden wij  zorgelijk. Steeds meer bewoners, bedrijven, boeren en bestuurders hebben hier last van in hun leefomgeving of bij het doen van hun werk. We merken zelfs dat kinderen van steeds jongere leeftijd betrokken raken bij criminele activiteiten, bijvoorbeeld als drugskoerier.   

Ondermijning komt op verschillende plekken en in verschillende vormen voor. De georganiseerde criminaliteit werkt lokaal, regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal. Dat betekent dat we als overheden samen moeten werken. Met elkaar, met de inwoners en met het bedrijfsleven. We moeten in Overijssel positief perspectief kunnen bieden aan jongeren, (agrarische) ondernemers, alle inwoners. Werken aan vitale dorpen, vitaal buitengebied en sterke gemeenschappen. En dat vergt gecoördineerde samenwerking tussen alle taken binnen gemeenten én bij de provincie.  

Uitwerking van de ambities die staan vermeld in het coalitieakkoord schouder aan schouder

In het coalitieakkoord staat dat Overijssel een veilige plek moet zijn en blijven voor iedereen. De weerbaarheid van de provinciale organisatie, Statenleden, bestuurders en ambtenaren blijft een aandachtspunt. Samen met onze partners zetten we de strijd tegen ondermijnende criminaliteit voort. We zijn alert bij het verlenen van vergunningen en subsidies. We willen bijdragen aan de aanpak van criminele activiteiten, bijvoorbeeld op vakantieparken of bij leegstand van agrarische gebouwen. We verkennen óf en op elke wijze wij van meerwaarde kunnen zijn bij het voorkomen dat jongeren in het criminele circuit belanden. 

Campagne Meld Misdaad Anoniem

Door samen te werken met Meld Misdaad Anoniem en gemeenten te ondersteunen in hun inspanningen om ondermijning aan te pakken, laat de provincie Overijssel zien dat zij serieus betrokken is bij het beschermen van de integriteit en veiligheid van het platteland. Deze gezamenlijke inspanningen dragen bij aan een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en ondernemers in de provincie. Om deze inspanningen te versterken en het publiek bewust te maken van de gevaren van ondermijning, heeft de provincie opdracht gegeven aan MMA voor een campagne gericht op drugslabs in het buitengebied. Deze opdracht is een aanvulling op de al bestaande lidmaatschappen van gemeenten bij Meld Misdaad Anoniem. De campagne zal zich richten op het vergroten van het bewustzijn onder professionals (actief in het buitengebied), bewoners en ondernemers in het buitengebied, en het stimuleren van meldingen van verdachte activiteiten die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven.