Overzicht benoemingen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 mei 2023 hebben benoemingen plaatsgevonden. 

Overzicht van de benoemingen

Leden Agendacommissie (Commissievoorzitters)

 • Ton Serlie (VVD)
 • Joyce Vorgers (GroenLinks)
 • Peter Hermans (PvdA)
 • Annette Nijhuis (BBB)
 • Gert Brommer (BBB)
 • Ingeborg Hoogveld (JA21)
 • Sebastiaan Stöteler (PVV)
 • Elske van der Mik (CDA)

Leden Werkgeverscommissie

 • Sybren Stelpstra (ChristenUnie)
 • Carla Evers (BBB)
 • Luuk Folkerts (Partij voor de Dieren)

Afvaardiging Contactgroep Rekenkamer Oost-Nederland (RON)

 • Annemieke Wissink (PvdA)
 • Maureen Muller (BBB)
 • Margriet Leest (GroenLinks)

Afvaardiging Werkgroep RSAB (raadsleden, statenleden en AB-leden) Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel

 • Renate van der Velde (ChristenUnie)
 • Niels Jeurink (GroenLinks)

Afvaardiging Initiatiefgroep Regionale Energie Strategie RES

 • Adam Bakker (BBB)
 • Niels van Elk (D66)

Leden Auditcommissie

 • Verone de Vries (GroenLinks)
 • Ellen Hopman (VVD)
 • Herman Kalter (SP)
 • Maureen Muller (BBB)
 • Rick Brink (CDA)

Afvaardiging EUREGIO-raad

 • Verone de Vries (GroenLinks)
 • Renilde Huizenga (D66)
 • Herman Kalter (SP)
 • Stienus Melis (PvdA)
 • Fred Kerkhof (JA21)

Leden Hoor- en Adviescommissie

 • Renate van der Velde (ChristenUnie)
 • Sanne Winkels (BBB)
 • Fred Kerkhof (JA21)

Afvaardiging Klankbordgroep Jongerenparticipatie

 • Lucas Brinkhuis (GroenLinks)
 • Emma Peetsma (PvdA)
 • Hans Dekker (BBB)
 • Fred Kerkhof (JA21)

Afvaardiging IPO

 • Ingeborg Hoogveld (JA21)
 • Annette Nijhuis (BBB)

Afvaardiging Klankbordgroep Raads- en Statenleden Regio Zwolle

 • Annette Nijhuis (BBB)