Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 14 partijen.

Provinciale Staten hebben drie belangrijke rollen:

  1. De kaderstellende rol
  2. De controlerende rol
  3. De volksvertegenwoordigende rol

De kaderstellende rol

Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen.

De controlerende rol

Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde StatenVerwijst naar een andere website het vastgestelde beleid goed uitvoeren. De Rekenkamer is één van de instrumenten ter versterking van de controlerende rol. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het provinciale beleid. De onderzoeken hebben als doel het provinciale bestuur beter te laten functioneren en publieke verantwoording af te leggen. 

De Rekenkamer besluit zelf waar zij onderzoek naar doet. Dankzij die onafhankelijkheid kan ook onderzoek worden gedaan naar onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Wel kunnen Provinciale Staten een onderzoeksverzoek indienen. Ook bepalen Provinciale Staten zelf wat zij doen met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben gekozen voor een gezamenlijke Rekenkamer Oost- Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de RekenkamerVerwijst naar een andere website.

De volksvertegenwoordigende rol

Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Om zicht te houden op wat de inwoners van Overijssel belangrijk vinden, onderhouden de Statenleden op verschillende manieren contact met hen. Denk aan werkbezoeken, inspreekavonden en publieksdebatten.

Daarnaast kiezen leden van Provinciale Staten eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.