Kennisgevingen

Bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd omdat besluiten van het provinciebestuur van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van inwoners van provincie Overijssel.