Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding

Op 27 maart 2024 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan (PIP), de Reactienota en overige bijlagen voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld. Op basis van de binnengekomen zienswijzen is het ontwerp-PIP op verschillende onderdelen aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde PIP (inclusief de Reactienota en de overige bijlagen) ligt vanaf woensdag 17 april tot en met dinsdag 28 mei 2024 ter inzage. 

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
  • Het gemeentehuis Almelo, Haven Zuidzijde 30, 6707 EX Almelo
  • Het gemeentehuis Borne, Rheineplein 1, 7622 DG Borne