Samen werken aan een fijne leefomgeving voor morgen

Gepubliceerd op

We werken hard aan een nieuwe Omgevingsvisie. Dat betekent nadenken over de kwaliteit van onze leefomgeving voor nu, morgen en de verdere toekomst. Dat kan de provincie niet alleen. Daarom werken we samen met onze gebiedspartners, ondernemers en inwoners aan ingewikkelde vraagstukken. Die vraagstukken zijn ingewikkeld, omdat we moeten afwegen waar we ruimte geven voor natuur, klimaat, landbouw en verstedelijking (woningbouw en bedrijventerreinen)? Daar moeten we goed over nadenken, want ruimte is schaars. De kernvraag is dus: wat kan waar? Een behoorlijke puzzel, zo bleek ook tijdens de gebiedsdagen die we afgelopen jaar organiseerden met onze partners.

Bezoek aan alle gemeenten

De Omgevingsvisie raakt alle Overijsselaars, maar vooral gemeenten hebben er veel mee te maken. Daarom bezoek ik de komende maanden alle Overijsselse gemeenten. Wat ik tijdens die bezoeken te horen krijg, evenals de uitkomsten van de gebiedsdagen, nemen we heel nadrukkelijk mee in het schrijven van de Omgevingsvisie. Dan worden initiatieven en oplossingen om onze doelen en opgaven te behalen in de praktijk namelijk ook uitvoerbaar. Samen zorgen we voor een grotere betrokkenheid en inbreng van onze inwoners en ondernemers bij de uitwerking van de nieuwe Omgevingsvisie. Schouder aan schouder werken we aan een mooi Overijssel, nu en in de toekomst.

Een toekomstbestendige visie

Ik kijk erg uit naar de gesprekken die ik komende tijd door heel Overijssel ga voeren. Mijn doel is vooral om verwachtingen en wensen met betrekking tot de Omgevingsvisie op te halen. Bij het uitwerken van het Fundament tot een concept nieuwe Omgevingsvisie hebben we onze partners hard nodig. Alleen samen komen we tot een toekomstbestendige visie voor een Overijssel waar iedereen met plezier woont, werkt en recreƫert, geniet van de steden en het platteland, en waarbij we onze bijdrage leveren aan de urgente opgaven. Ik zie kansen en mooie initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. Ik hoop dat we samen komen tot goede oplossingen met zoveel mogelijk maatwerk in gebiedsprocessen.

Liesbeth Grijsen
Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening en Participatie

Portret Liesbeth Grijsen
Liesbeth Grijsen