Een nieuw hoofdstuk voor de natuur langs het Zwarte Water

Gepubliceerd op

Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt aan het herstel van de riviernatuur bij Genne-Overwaters, nabij Hasselt. Het gezamenlijke doel? Het herstel van de natuurlijke balans langs het Zwarte Water. Na afronding van de werkzaamheden is de natuur nu vrij om zich verder te ontwikkelen.

De nieuwe nevengeul bij Genne-Overwaters is gereed, en de aanleg van het hardhout ooibos is van start gegaan. Deze maatregelen zullen bijdragen aan de verbetering van de onderwaternatuur, van schoon en gezond water volgens de Kaderrichtlijn Water en van de landnatuur in het Natura 2000-gebied.

De nevengeul is een extra waterweg naast de bestaande rivier, met ondiepe gedeelten en langzaam stromend water. Zo krijgen de vissen die van nature in dit gebied thuishoren weer de ruimte. Het nieuwe ooibos maakt het gebied extra aantrekkelijk voor allerlei dier- en plantsoorten. Met de afronding van de werkzaamheden zullen Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel gezamenlijk het beheer van het gebied op zich nemen.

Officieel geopend

Het gebied werd officieel geopend in aanwezigheid van onder andere de gedeputeerde van de provincie Overijssel, Maurits von Martels, de directeur netwerkontwikkeling Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat, Roland Heijnen en wethouder van Zwartewaterland, Harrie Rietman. Het planten van een boom symboliseerde het begin van een nieuw tijdperk voor de rivier- en landnatuur in de uiterwaarden. Daarnaast werd een naambord onthuld voor het ooibos dat het Hasselterbos gaat heten. Hiermee werd de start van een nieuw hoofdstuk voor de natuur langs het Zwarte Water gemarkeerd.