Energy Board gaat stroomproblemen in Overijssel aanpakken

Gepubliceerd op

De grenzen van wat het stroomnet aan kan zijn in grote delen van Nederland bereikt of komen in zicht. Dat geldt ook voor Overijssel. De Energy Board moet de problemen sneller oplossen. Vandaag startte deze samenwerking tussen provincie Overijssel, netbeheerders en gemeenten officieel.

Dat het elektriciteitsnet kraakt komt doordat de overgang naar duurzame elektriciteit de afgelopen jaren steeds sneller is gegaan. Veel mensen nemen een warmtepomp en gaan elektrisch rijden. Bedrijven schakelen af van gas en over naar elektriciteit. Dat is goed nieuws voor het klimaat, maar brengt de komende jaren nog veel uitdagingen met zich mee. Zo moet het elektriciteitssysteem in Overijssel de komende jaren minimaal verdubbelen in capaciteit, en mogelijk zelfs verviervoudigen.

Op de foto: Marc de Zwaan (Tennet), Daphne Verreth (Enexis) en Tijs de Bree (provincie Overijssel)

Gezamenlijke visie op energie

Gedeputeerde Tijs de Bree: “De Energy Board is een belangrijk initiatief. Het is een soort cockpit van waaruit we beter in beeld gaan brengen hoe de uitbreiding van het net verloopt, en hoe we het huidige net slimmer kunnen benutten. We zorgen dat we van elkaar weten wat we moeten weten. Wat kunnen we doen om sneller vergunningen te verlenen of sneller te kunnen bouwen? Alle partijen maken zich hier nu samen voor verantwoordelijk en dat vind ik goed en belangrijk.”
 
Daphne Verreth is directeur Energiesysteem & Transitie bij Enexis, en namens de netbeheerder onderdeel van de Energy Board. "Ons energienetwerk verandert snel. We breiden het elektriciteitsnet flink uit en maken een deel van het gasnet klaar voor groen gas en waterstof. In Overijssel zien we niet alleen een toename van warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen, maar ook een toename van bedrijven die bedrijfsprocessen willen verduurzamen door over te stappen op elektriciteit. Door deze toenemende drukte op het net is het essentieel om de infrastructuur uit te breiden en efficiënt te gebruiken. De Energy Board helpt ons om gezamenlijk onze visie op energie tot leven te brengen en de belangrijkste gebeurtenissen en projecten op dit gebied te monitoren. Deze samenwerking is cruciaal voor de stap naar een duurzaam, betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem.”
 

Focus

De Energy Board richt zich op coördinatie, afstemming en samenwerking. Het programma kent drie focusgebieden: het sneller realiseren van benodigde energie-infrastructuur, het slimmer benutten van nieuwe en bestaande energie-infrastructuur en het programmeren en prioriteren van investeringen van het energiesysteem.