Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Gepubliceerd op

Het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel wordt per 1 januari 2024 aangevuld met een waardevolle bijdrage van €1.575.000. Eigenaren van gemeentelijke monumenten of karakteristieke en beeldbepalende panden in Overijssel kunnen nu extra ondersteuning krijgen. Ze hebben de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor zowel de restauratie als de verduurzaming en/of herbestemming van hun monument. Provincie Overijssel heeft hiervoor €1.000.000,- euro extra beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten en het Restauratiefonds heeft dit aangevuld met €575.000,-.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is enthousiast over het Overijsselse Cultuurfonds voor Monumenten: “Monumentale gebouwen zijn waardevol voor de samenleving. De instandhouding ervan kost echter veel tijd en geld. Het in gebruik houden van bijvoorbeeld een monumentale kerk kan een rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld is de Hofkerk in Oldenzaal, waar de kerk breder ingezet gaat worden voor maatschappelijke doeleinden. Niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor sociaal-culturele activiteiten. De Hofkerk van Oldenzaal is daarmee meer dan alleen stenen en hout. Het is een stukje geschiedenis dat betekenis houdt. Het ‘Hof van Heden’ project zorgt ervoor dat de kerk niet alleen een herinnering is, maar een plek blijft waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen beleven.”

Directeur Nationaal Restauratiefonds Uğur Özcan: ‘De behoefte aan financiële ondersteuning onder monumenteigenaren voor verduurzaming is groot. Het Cultuurfonds voor Monumenten voorziet in deze behoefte. Wij zijn dan ook blij met het partnerschap en deze stap van de provincie Overijssel. Vanuit onze duurzame samenwerking kunnen we eigenaren perspectief bieden en een bijdrage leveren aan de versnelling van de grote ruimtelijke vraagstukken zoals de energietransitie.’

Cathelijne Broers, directeur Cultuurfonds: ‘Het bijzondere van deze samenwerking is dat een revolverend fonds is, een duurzame vorm van ondersteunen, want vanuit de rente en aflossing kunnen nieuwe eigenaren geholpen worden. Iedere euro wordt nu voor de tweede keer ingezet in Overijssel. Samen ondersteunen we bij het toekomstbestendig maken van monumenten, want de lokaal beschermde parels die een regio kleur geven verdienen deze aandacht, zoals dat gebeurt in de provincie Overijssel.’

Over het Cultuurfonds voor Monumenten
In samenwerking met het Cultuurfonds werkt het Nationaal Restauratiefonds samen met 9 provincies. Dit om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument via de zogenaamde Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit deze Cultuurfondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke en beeldbepalende panden met een laagrentende lening (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) t.b.v. restauratie, verduurzaming en/of herbestemming. De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde kosten.

Hofkerk in Oldenzaal Fotograaf: Anton van Daal