Fractievoorzitter en statenlid Rick Brink overleden

Gepubliceerd op

Vol ongeloof zijn we nadat ons het bericht bereikte dat fractievoorzitter en statenlid CDA Overijssel, Rick Brink (38) zaterdag 11 mei 2024 plotseling is overleden.

Wij hebben Rick leren kennen als een positief en betrokken persoon, met hart voor de zaak. Rick was binnen en buiten de provincie zeer geliefd en verbindend.

Rick heeft zich jarenlang ingezet voor de provincie en in het bijzonder voor meer gelijkheid voor mensen met een beperking. Zijn inzet met veel positiviteit en humor kenmerkte zich door de idealen waar hij zich binnen en buiten de provinciegrenzen sterk voor maakte. Als statenlid, maar zeker ook als mens, zullen wij Rick erg gaan missen

Wij wensen zijn familie en naasten veel kracht en sterkte toe met dit enorme verlies.

Namens Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Andries Heidema, Commissaris van de Koning
Nico Versteeg, provinciesecretaris/ Algemeen Directeur
Renée Wiggers, griffier