Graslandbevloeiing Landgoed Lankheet op internationale Unesco-lijst van Immaterieel Erfgoed

Gepubliceerd op

Traditionele bevloeiing van grasland komt op de ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ van Unesco. Dat is dinsdag 5 december besloten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het comité van het Unesco verdrag immaterieel erfgoed in Botswana. Het doel van de representatieve lijst is het beter zichtbaar maken van de wereldwijde diversiteit van immaterieel erfgoed, om zo het besef van het belang en de betekenis van immaterieel erfgoed in het algemeen te bevorderen.

Graslandbevloeiing

Samen met andere Europese landen heeft Nederland de techniek van graslandbevloeiing voorgedragen voor de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. De landschapsbeheerders en vrijwilligers zorgen met deze ingenieuze techniek dat rivierwater via geulen over een weiland stroomt. Hierdoor komen water en voedingsstoffen op het land terecht, waardoor het vruchtbaarder wordt, minder snel uitdroogt en beter tegen vorst kan. Graslandbevloeiing zorgt ook voor meer biodiversiteit. Nederland kent graslandbevloeiing vanaf de Middeleeuwen. In Overijssel wordt de techniek toegepast op Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen.

Een gezondere bodem

Lankheet is de enige plek in Overijssel waar het bevloeien nog gebeurt. En het is heel simpel. Water wordt op iets hogere grond in een buffer vastgehouden en op het moment van bevloeiing stroomt het door gleuven richting de beek. Met een schot stoppen ze het water halverwege, zodat het gerichte kanten op loopt. Luc Jehee, één van de beheerders van het landgoed: "Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee water langer kunnen vasthouden en de verdroging kunnen tegengaan." Daarom zijn vrijwilligers in 1999 op het landgoed gestart met deze eeuwenoude methode. Jehee: "Er zit in het water veel mineralen en kalk. Daarmee wordt de grond gevoed en heeft de boer meer grasopbrengst. Het is een methode die eeuwenlang werd gebruikt. Het is niet alleen goed voor de boer, maar ook voor de natuur op het landgoed. Het versterkt de biodiversiteit, er groeit van alles." Jehee is er van overtuigd dat op deze manier de bodem van Nederland gezonder wordt. "Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer. Nederland heeft geluk dat het in een delta ligt, maar dan moeten we wel genoeg water vast blijven houden."

Unesco-lijst immaterieel erfgoed

Net als bij werelderfgoed hoort ook bij immaterieel erfgoed een internationale Unesco-lijst. Dit is de Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. Hierop staan tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen willen doorgeven aan volgende generaties. Dat vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten of museumobjecten. Bij immaterieel erfgoed betekent ‘beschermen’ dan ook levend houden door kennis en vaardigheden uit te oefenen en door te geven aan nieuwe generaties.