Grondruil in Duitsland voor natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Gepubliceerd op

De provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zijn tot een overeenkomst gekomen met de Duitse familie Raben om een perceel landbouwgrond uit te ruilen en te veranderen in natuur. Zo wordt het nabijgelegen Nederlandse Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld beter beschermd. De overeenkomst werd onder het toeziend oog van bestuurlijk trekker wethouder Benno Brand van Dinkelland feestelijk ondertekend door gedeputeerde Maurits von Martels van Overijssel, burgemeester Thomas Berling van Stadt Nordhorn en de familie Raben.

Voor de familie Raben ontstaat door de ruil een betere verkaveling voor de bedrijfsontwikkeling. De familie krijgt namelijk grond die dichter bij huis ligt, deels aan de huiskavel. Stadt Nordhorn neemt het landbouwperceel over en verandert het na vijf jaar in een natuurgebied. Gedurende die vijf jaar zal Raben het perceel actief uitmijnen. De provincie Overijssel levert hiervoor een financiële bijdrage. Met uitmijnen wordt een perceel landbouwgrond langere tijd beteeld met alleen ontbrekende meststoffen als nitraat en kalium om de fosfaatvoorraad uit de bodem te trekken. Zo wordt de grond geleidelijk omgezet naar natuur.

Lattropse veen
Lattropse veen (foto: Morsink Multimedia)

Betere waterkwaliteit

Het perceel van de familie Raben ligt bovenstrooms van het Lattropse Veen. Door het perceel uit cultuur te nemen, kan de kwaliteit van de wateraanvoer vanuit Duitsland naar Bergvennen & Brecklenkampse Veld verbeteren. Zo blijven de kwetsbare vennen in het natuurgebied in stand. Gedeputeerde Von Martels over de overeenkomst: “Deze grondruil is een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren voor de versterking van onze Natura2000-gebieden. Maar ook hoe we steeds proberen om bij het bereiken van de natuurdoelen oog te houden voor de belangen van de boeren in een gebied zodat ook zij een toekomst hebben. De grondruil met de familie Raben is daar een goed voorbeeld van.”

Recreatieplek

Bergvennen & Brecklenkampse Veld ligt in de gemeente Dinkelland en grenst aan de Duitse gemeente Stadt Nordhorn. Het gebied bestaat uit vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen zoals de eik, dennenbomen en het jeneverbesstruweel. Het gebied is te droog en de bodem te zuur. Er worden allerlei natuurmaatregelen genomen om te zorgen dat het water in het gebied blijft zodat er een goed leefgebied blijft voor zeldzame dieren, planten en bloemen. 

Bergvennen is ook een belangrijk gebied voor recreanten en toeristen. Over de landsgrens langs het natuurgebied loopt een fietspad. Dit fietspad wordt in het kader van het project gereconstrueerd. Hier profiteren recreanten uit Stadt Nordhorn en de gemeente Dinkelland van. Daarnaast kan Stadt Nordhorn een natuurcompensatieverplichting vervullen met het nieuw verkregen perceel. Die was de stad verschuldigd vanwege een eerdere stedelijke ontwikkeling. 

v.l.n.r. gedeputeerde Maurits von Martels van provincie Overijssel, burgemeester Thomas Berling van Stadt Nordhorn en de heer Raben
v.l.n.r. gedeputeerde Maurits von Martels van provincie Overijssel, burgemeester Thomas Berling van Stadt Nordhorn en de heer Raben (foto: Morsink Multimedia)