Inwoners en Provinciale Staten spreken informeel over PIP Vloedbeltverbinding

Gepubliceerd op

Inwoners en andere betrokken gaven vanmiddag uitgebreid hun mening over het voorgenomen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding aan leden van Provinciale Staten. Het informele gesprek is een initiatief van de Statenleden die zo meer tijd vrijmaken voor contact met deze groep. In totaal verwelkomden Provinciale Staten ruim 50 mensen in Hengelo. "Het is goed om meer te bieden dan vijf minuten inspreektijd", aldus voorzitter van de Statencommissie Verkeer en Vervoer Gert Brommer.

Tijdens de bijeenkomst in het Van der Valk-hotel in Hengelo spraken inwoners informeel met Statenleden van de Statencommissie Verkeer en Vervoer. Het gesprek in Hengelo gaf inwoners en andere betrokkenen de kans hun mening te geven voordat de Statenleden uiteindelijk een besluit nemen over het PIP Vloedbeltverbinding. Het gaat om plannen voor een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting Borne-West op de A1/A35 en de N743 tussen Almelo en Zenderen inclusief een korte boog naar de N744. Voorafgaand aan het informele gesprek brachten Statenleden een werkbezoek aan het gebied.

Opzet bijeenkomst

Na het welkomstwoord door voorzitter Gert Brommer van de Statencommissie Verkeer en Vervoer gingen de deelnemers met de Statenleden in gesprek. Statenleden luisterden vanuit hun politieke betrokkenheid naar inwoners en vertegenwoordigers van belangengroeperingen. Gesprekken werden gevoerd aan verschillende tafels in de zaal. Statenleden en betrokkenen rouleerden en kwamen zo met elkaar in contact. Duidelijk werd dat de deelnemers ook onderling van mening verschilden over het PIP Vloedbeltverbinding. 

Bewust informeel

Provinciale Staten kiezen volgens Statenlid en voorzitter van de Statencommissie Verkeer en Vervoer Gert Brommer bewust voor een informele bijeenkomst. “Het is een groot dossier dat al lang loopt. Hier zijn veel mensen en belangen bij betrokken en dan is het goed om meer te bieden dan vijf minuten spreektijd in de Statencommissievergadering. Hier kunnen mensen langer en uitgebreider met Statenleden in gesprek. En dan ook nog dichter bij huis dan in het provinciehuis in Zwolle”, aldus Brommer. De voorzitter benadrukt dat de mogelijkheid blijft bestaan om vijf minuten officieel in te spreken: “Maar dat is natuurlijk beperkt in tijd en de PIP Vloedbeltverbinding is een groot dossier. Dan past een uitgebreider informeel gesprek met betrokkenen beter".