Laatste historische sanering in Overijssel van start

Gepubliceerd op

In IJsselmuiden is vanochtend de starthandeling verricht voor de sanering van de grond aan de Blekerijweg. In de grond bevinden zich chloorkoolwaterstoffen. Dat zijn schadelijke stoffen die tussen ongeveer 1960 en 1980 werden gebruikt in de toenmalige wasserij. Aannemer Dura Vermeer zal de komende maanden de verontreinigde grond opruimen.

V.l.n.r. Jan en Bert Weever, gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel) en wethouder Erik Faber (Kampen)
v.l.n.r. Jan en Bert Weever, gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel) en wethouder Erik Faber (Kampen)

Gedeputeerde Tijs de Bree is blij dat het project van start is gegaan. “Voor de huidige inwoners van IJsselmuiden en voor de toekomstige generatie willen we uiteraard een schone leefomgeving creëren. Als deze sanering is afgerond geven we de bewoners die op de plek van de wasserij wonen letterlijk weer toekomst op hun vertrouwde grond.”

Twee fasen  

Voordat de schop in de grond kon vandaag, zijn de afgelopen weken al voorbereidingen getroffen in het gebied. Zo is de bebouwing op de vervuilde grond gesloopt om ruimte te creëren voor fase 1 van de sanering; het opruimen van vervuilde grond in de bronzone (de plek van de wasserij). Deze fase kan naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar afgerond worden.

In fase 2 wordt de zogenaamde kwelzone (Koekoekspolder) gesaneerd. Op deze plek komt de verontreinigde grondwaterstroom naar boven op ongeveer twee kilometer van de bron. De uitvoering van deze fase start naar verwachting in 2025.

Laatste historische verontreiniging  

Alle verontreinigingen in Nederland die voor 29 oktober 1995 hebben plaatsgevonden en worden opgeruimd, worden historische saneringen genoemd. Deze projecten worden betaald door het Rijk. De provincie heeft daarom een bijdrage ontvangen om de bodemsanering in IJsselmuiden uit te voeren. Als deze sanering is afgerond, is Overijssel vrij van historische verontreinigingen.

Meer informatie over dit project is te vinden op onze siteVerwijst naar een andere website.