LEADER weer open vanaf 2 april

Gepubliceerd op

Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid van het platteland te versterken of te verbeteren kan vanaf 2 april daarvoor een subsidie aanvragen. Het idee komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie van LEADER. Het gaat hierbij om aanvragen van € 30.000 tot € 100.000. LEADER is bedoeld voor projecten die gericht zijn op het versterken van het landelijk gebied, door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. De subsidie kan worden aangevraagd in de periode 2024-2027.

In Overijssel zijn vier LEADER-gebieden: Noord Overijssel, Salland, Noordoost Twente en Zuidwest Twente. In ieder leadergebied is een coördinator. Zij roepen initiatiefnemers op om zich te melden met mooie plannen. In de praktijk kunnen dit maatschappelijke, culturele of recreatieve projecten zijn. LEADER is meer dan een subsidiepot alleen. Initiatiefnemers worden begeleid van projectidee tot subsidieaanvraag en eventueel verwezen naar andere subsidiegelden en/of kennisnetwerken. Kijk eens op de website van de LEADER-gebieden om voorbeelden te zien wat er mogelijk is: www.leadernoordoverijssel.nlVerwijst naar een andere website
www.dekrachtvansalland.nlVerwijst naar een andere website
www.leaderzuidwesttwente.nlVerwijst naar een andere website
www.leadernoordoosttwente.nlVerwijst naar een andere website

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel: ‘Wie kent zijn eigen omgeving nu beter dan de mensen die er zelf wonen? Daarom vind ik LEADER zo belangrijk. Inwoners en ondernemers kunnen plannen voor versterking van hun eigen gebied indienen en hulp daarbij krijgen door deskundigen uit hun eigen gebied. Een subsidieregeling dus door en voor een gebied. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van het platteland’.

Al veel initiatieven in Overijssel ondersteund

In Overijssel zijn al veel LEADER initiatieven ondersteund in de vorige subsidieperiode. Enkele voorbeelden: de herinrichting van het centrumplein in Rossum, de ‘bewegingsroute’ in Bentelo, het vergroenen van het schoolplein van basisschool de Linderte in Raalte en het Toeristisch informatiepunt in Ommen met interactieve, digitale Vechttafel

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat plattelandspartijen in staat stelt om heel concreet aan de slag te gaan met een vitaal, klimaatbewust en biodivers platteland. Projecten moeten worden uitgevoerd in of ten goede komen aan een LEADER gebied. Nederland telt in totaal 31 LEADER-gebieden (waarvan 4 in Overijssel) en in Europa zijn er meer dan 3.500.