Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd

Gepubliceerd op

Vandaag is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Commissaris van de Koning Andries Heidema nam de eed of belofte bij de gedeputeerden af. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit: Liesbeth Grijsen (BBB), Maurits von Martels (BBB), Erwin Hoogland (VVD), Martijn Dadema (GroenLinks), Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP).

Op 6 juli presenteerden zij het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouderVerwijst naar een andere website’. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel. Zodat de provincie een fijne plek blijft om te wonen, werken, ondernemen