Planuitwerking elektrificatie spoor Almelo-Hardenberg van start

Gepubliceerd op

De provincie Overijssel en ProRail hebben vandaag de eerste stappen gezet voor de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg. Provinciale Staten hadden hiermee in december 2023 ingestemd.
 

Elektrificatie

De provincie Overijssel heeft de ambitie om de nog bestaande dieselspoorlijnen in de provincie te elektrificeren. Elektrificatie heeft een positief effect op de exploitatie van de treinconcessies. Ook voor omwonenden en reizigers zijn elektrische treinen beter dan dieseltreinen. Daarnaast heeft elektrificatie een positief effect op het milieu; de uitstoot van dieseltreinen verdwijnt.

Voordat een spoorlijn geëlektrificeerd kan worden zijn onderzoeken nodig. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de planuitwerkingsfase. Spoorbeheerder ProRail voert deze planuitwerking uit in opdracht van de provincie Overijssel.

Gesprekken met het Rijk gaan voort

De provincie Overijssel wil werk maken van de elektrificatie. Toch kan de provincie dit niet alleen: de spoorinfrastructuur is eigendom van het Rijk, die dan ook het grootste deel van de kosten voor de elektrificatie zou moeten financieren. Provinciale Staten van Overijssel hebben daarom de duidelijke boodschap meegegeven dat het Rijk eerst een concrete toezegging moet doen voor de financiering, voordat de eerste schop in de grond gaat om de bovenleiding aan te leggen.

De provincie Overijssel blijft in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een bijdrage vanuit het Rijk. Op dit moment staat het Rijk nog op het standpunt dat er hiervoor geen Rijksgeld beschikbaar is. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van IenW daarom onlangs via een motie gevraagd te kijken hoe het Rijk toch kan bijdragen aan het bespoedigen van de elektrificatie van deze diesel-spoorlijnen.

Planning

In de komende weken contracteert ProRail een ingenieursbureau, dat ProRail gaat ondersteunen in de planuitwerking. Samen met het ingenieursbureau brengt ProRail de effecten van elektrificatie op de omgeving van het spoor in kaart. De resultaten van dit onderzoek worden samen met een mogelijk ontwerp in het tweede kwartaal van 2025 voorgelegd. Hierna start de besluitvorming voor de daadwerkelijke aanleg.